Chci vstoupit k svému obrázku

 

Zadej své uživatelské jméno a heslo, abys mohl vstoupit ke svému obrázku.

Uživatelské jméno:
Heslo:

 

 

 

Jestliže jsi zapomněl své heslo, zadej e-mailovou adresu svého tatínka/své maminky, kterou jsi použil k registraci. Heslo ti tam pošleme:

E-mailová adresa:

 

 

 

Ještě nemáš uživatelské jméno a heslo? Klikni sem pro registraci do soutěže.

registrovat se

Poslali jsme uživatelské jméno a heslo na adresu, kterou jsi zadal.

 

zpět na stránku

Schránka připomínek

 

Abychom se mohli věnovat tvým otázkám či připomínkám, vyplň prosím následující pole:

Jméno:
Příjmení:
Email:
Jestli nemáš e-mail, zadej prosím telefon.
Obec:
Otázka/připomínka:

 

Tvá zpráva byla úspěšně odeslána.

Co nejdříve se ozveme.

Děkujeme za tvůj příspěvek!

 

zpět na stránku

Koloběh vody, dobrodružství pro odvážné
Mezinárodní soutěž dětí v kreslení

Právní podmínky dětské výtvarné soutěže

U příležitosti oslav Světového dne vody 22. března 2016 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále „SmVaK“ nebo „organizace“) organizují výtvarnou soutěž (dále jen „soutěž“), jež se řídí těmito zákonnými pravidly (dále jen „pravidla“).

Soutěž:

V rámci soutěže organizované společností SmVaK vytvoří účastníci obrázky prostřednictvím webové stránky www.kolobehvodyproodvazne.cz (dále jen „platforma“), kde budou muset ukázat, jak se voda dostane z přírody až do jejich domů. Využijí při tom rozmanité složky koloběhu vody, které jim dáváme k dispozici na internetu.

Později tyto obrázky posoudí porota a určí vítěze rozdílných kategoriích, kteří splňují tyto podmínky.

Doba trvání soutěže

Do soutěže budou zahrnuty všechny obrázky nahrané na platformu mezi 00:00 hodin (GMT+1) 22/03/2016 a 00:00 hodin (GMT+1) 09/05/2016. Do soutěže nebudou zahrnuty obrázky nahrané mimo toto časové rozpětí.

Pokud by z důvodu vyšší moci nebo jiných důvodů, které společnost SmVaK nemůže ovlivnit, bylo nutné prodloužit nebo pozměnit trvání soutěže, zrušit ji nebo ji opakovat, bude tato skutečnost oznámena účastníkům prostřednictvím platformy nebo e-mailem.

Popis účastníků

Soutěž organizovaná společností SmVaK je určená těmto účastníkům:

Účast fyzických osob nebo škol, které nesplňují výše uvedené podmínky, není možná.

Souhlas s podmínkami

Aby bylo možné zúčastnit se soutěže, je nutné souhlasit s těmito pravidly a podrobit se rozhodnutím, která z nich vyvodí organizace. Společnost SmVaK si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníky, kteří nedodržují tato pravidla, a zejména každého účastníka, který se chová v rozporu s nimi.

Souhlasem s těmito pravidly účastníci potvrzují, že jsou seznámeni s podmínkami soutěže a zavazují se je dodržovat, takže pouhou účastí v soutěži souhlasí, že se zcela a neodvolatelně podrobí těmto pravidlům.

Pokud by toto účastník nedodržel, nezávisle na tom v jaké chvíli, bude automaticky vyloučen ze soutěže a společnost SmVaK bude osvobozena od jakéhokoliv závazku ve vztahu k účastníkovi.

Pravidla jsou k dispozici komukoliv, kdo do nich chce nahlédnout, na platformě (www.kolobehvodyproodvazne.cz).

Podmínky účasti

Zájemce, který se chce zúčastnit soutěže, musí nejprve vstoupit do platformy a vybrat si jednu z možností účasti, která se nabízí, tj. individuální účast (jako žák) nebo hromadnou účast (3. nebo 4. třída základní školy). V případě hromadné účasti musí její zástupce předtím, než se začne vytvářet obrázek, poskytnout požadované informace.

Poté musí soutěžící použít nástroje, které mu platforma nabízí, aby vytvořil svůj obrázek, v němž by se měly odrážet fáze, z nichž sestává koloběh vody.

Následně musí účastník obrázek uložit, a pak ho potvrdit, aby zajistil jeho zařazení do soutěže. V případě individuální účasti bude platforma po uložení a před potvrzením požadovat informace o soutěžícím a e-mailovou adresu jeho rodičů nebo zákonných zástupců, která slouží k získání jejich svolení s účastí žáka. Obrázky, ať už nakreslené žákem nebo skupinou, nebudou přijaty do soutěže, nebudou-li obsahovat požadované informace, pokud jde o školu či vzdělávací zařízení, nebo svolení rodičů či zákonných opatrovníků. Rodiče či zákonní opatrovníci mohou také přijít do sídla společnosti SmVaK, aby dali potřebný souhlas s účastí nezletilého v soutěži.

Každý účastník, ať už individuální nebo hromadný, se může v uvedeném termínu zúčastnit pouze s jedním obrázkem.

Jakmile bude obrázek potvrzen, bude zveřejněn na platformě, konkrétně v sekci Galerie, odkud bude moct být sdílen na Facebooku nebo Twitteru.

Porota vybere vítěze na základě hlasů obdržených na platformě a posouzení kreativity, originality a toho, jak se obrázek drží tématu soutěže. Proti rozhodnutí nebude možnost odvolání a bude záviset jen na porotě.

Hodnocení obrázků ze sociálních sítí, na nichž mohou být obrázky sdíleny, nebudou mít žádný vliv na průběh soutěže. Facebook ani Twitter nesponzorují soutěž, žádným způsobem ji nespravují, ani s ní nejsou jinak spojení.

Společnost SmVaK si vyhrazuje právo nepředat cenu nikomu, kdo nějakým způsobem podvádí nebo mění či narušuje obvyklý a předepsaný průběh soutěže..

Požadavky pro účast

Účast v soutěži je zdarma a je dobrovolná. Je omezená na účastníky, kteří splňují následující podmínky:

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení vítězů soutěže bude probíhat od 5. 6. 2016 (Světový den životního prostředí), těmito způsoby:

Ceny

1 individuální cena: Výherce obdrží tablet Samsung 7¨.

5 deskových her pro finalisty.

Malý dárek pro všechny účastníky.

Tyto ceny nemohou být změněny na základě žádosti žádného z výherců. Ceny budou předány jen v termínu, který určí organizace.

Ochrana osobních údajů

Na základě ústavního zákona 15/1999 z 13. prosince o ochraně osobních údajů Vám společnost SmVaK sděluje, že e-mailová adresa poskytnutá Vaším dítětem nebo svěřencem prostřednictvím platformy www.kolobehvodyproodvazne.cz, byla požadována pouze za účelem získat svolení zmíněné v uvedeném zákoně potřebné pro zpracování osobních údajů osob mladších 14 let. Také Vás informujeme a vy s tím jako otec/matka nebo učitel účastníka soutěže souhlasíte, že osobní údaje účastníka získané přes platformu a údaje získané během soutěže, budou zpracovány za následujícím účelem:

Také v případě, že se účastníte soutěže jako skupina, budou Vaše údaje jakožto jejího zástupce použity za stejnými účely.

Pro správný průběh soutěže bude nutné, aby osobní údaje účastníků získané přes platformu a údaje poskytnuté pro předání cen, byly pravdivé, kompletní a aktuální, k čemuž se zavazujete souhlasem s těmito pravidly. Jestliže by osobní údaje vítěze soutěže byly nesprávné, nepravdivé, nekompletní nebo by nebyly aktualizované, a identifikace vítěze by tak nebyla možná, společnost SmVaK si vyhrazuje právo účastníka diskvalifikovat, aniž by za to nesl odpovědnost.

Můžete uplatnit právo na přístup, opravu, zrušení či právo nesouhlasu Vás samotných nebo za účastníka, jehož zastupujete, zasláním písemnosti s referencí „Ochrana osobních údajů" a fotokopií občanského průkazu vlastníka údajů na následující adresu: C/ Federico Salmón, 13. 28016 Madrid, nebo podat žádost přes protecciondedatos@fcc.es.

Souhlasem s těmito podmínkami postupují zákonní zástupci účastníků, kteří jsou vyhlášeni jako výherci, společnosti SmVaK veškerá práva týkající se obrázku (i oprávnění postoupit je třetí straně) tak, aby mohl být předmětem veřejného sdílení prostřednictvím různých sdělovacích prostředků (webové stránky, sociální sítě atd.).

Za tímto účelem zákonný zástupce povoluje společnosti SmVaK používat obrázek a osobní údaje účastníka, které mohou být získány v průběhu soutěže, aby ho mohl rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, všude a bez časového omezení.

Práva duševního vlastnictví

Účastník garantuje, že je jediným vlastníkem práv duševního vlastnictví obrázků, které jsou předloženy v soutěži, a zodpovídá za to, že neexistují práva třetích stran týkající se předložených obrázků. Zodpovídá také za nároky třetích stran na práva obrázků a duševního vlastnictví.

Účastník postupuje společnosti SmVaK práva využívání a šíření fotografií prostřednictvím sdělovacích prostředků, výstav, reklamních kampaní, sociálních sítí, webových stránek atd. Dále účastník společnosti SmVaK postupuje autorská práva vztahující se na obrázky bez časových a místních omezení.

Odpovědnost

Společnost SmVaK si vyhrazuje právo odvolat jakoukoliv účast nebo účastníka, pokud má podezření na nesprávné zacházení s údaji soutěže.

Organizace si vyhrazuje právo odmítnout nebo vyloučit ze soutěže jakéhokoliv účastníka, který nesplňuje požadavky popsané v těchto pravidlech a podmínkách účasti nebo který porušuje pravidla či cíle soutěže.

Organizace není zodpovědná za špatné fungování platformy ani za možné ztráty údajů z důvodu potíží s e-mailovou schránkou nebo špatného fungování internetu.

Organizace také nenese zodpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, které mohly i přes přijatá bezpečnostní opatření vzniknout kvůli nesprávnému využívání služeb a obsahu ze strany uživatele, zvláště pak za škody, které mohly vzniknout tím, že účastník neprávem nahradil třetí stranu v jakémkoliv druhu komunikace přes platformu.

Neplatnost

Jestliže by byla jakákoliv část těchto pravidel prohlášena za celkově či částečně neplatnou nebo neúčinnou, tato neplatnost či neúčinnost se bude týkat jen tohoto ustanovení nebo jeho části. Ostatní pravidla zůstanou platná a ustanovení nebo jeho část bude z pravidel odstraněna, pokud neovlivňuje celková pravidla.

Soudní pravomoc a rozhodné právo

Tato pravidla budou vykládána v souladu se španělskými zákony, kterými se řídí. V jakékoliv sporné otázce odvozené z existence, přístupu, používání a obsahu pravidel odmítají SmVaK a účastník jakákoliv další práva a řídí se pouze soudy v Madridu.


Svolení Rodiče - Politika cookies - Pravidla soutěže